001

De stroom door de condensator is:

a   7.5 mA
b   10 mA
c   2.5 mA
d   12.5 mA
jj_03_02_001v
002

De spanningsbron levert een wisselstroom van 3 ampère.
De stroom door de condensator is 1 ampère.
De stroom door de spoel is:

a   3 A
b   4 A
c   2 A
d   1 A