002

De ingangsimpedantie bij 1 kHz van een JFET ligt tussen:

a   100 Ohm - 10 Kohm
b   1 Ohm - 100 Ohm
c   1  Mohm - 100 Mohm
d   10 Kohm - 100 Kohm

-
003

De ingang van een junction-FET gedraagt zich als een diode die in sperrichting is aangesloten.
De ingangsweerstand van deze junction-FET is:

a. zeer laag (enkele ohm)
b. enkele kilo-ohm
c. zeer hoog (enkele mega-ohm)
d. vrijwel een kortsluiting

-
004

Bij een normale instelling is de weerstand tussen de gate en de source van een veldeffect transistor:

a   gelijk aan de steilheid S
b   gelijk aan de stroomversterking Hfe
c   zeer groot
d   zeer klein

-
001

Bij de modulatiewijze QAM, waarbij 16 toestanden worden onderscheiden, is het aantal bits per symbool:

a 2
b 6
c 16
d 4

-