jj_02_02_007V
003

Een luchtcondensator bestaat uit 2 koperplaten.
De oppervlakte van deze platen wordt 2 keer zo groot gemaakt.
De capaciteit zal:

a   verdubbelen
b   gelijk blijven
c   4x zo groot worden
d   halveren
001

Variabele condensatoren worden gevormd door twee geleiders met daartussen een dielectricum.
Een vaak toegepast dielectricum is:

a   lucht
b   aluminiumoxide
c   electrolyt
002

De spanningsvorm over C wordt weergegeven door:

a   C
b   D
c   A
d   B
004

Variabele condensatoren worden gevormd door twee geleiders met daartussen een diëlectricum.
Ze worden veelal toegepast voor:

a. het regelen van de diëlectrische constante
b. afstemming en afregeling
c. het laten naijlen van de stroom op de spanning
d. het regelen van de zelfinductie
005

Alle condensatoren hebben een capaciteit van 6 µF.
In welke schakeling is de capaciteit tussen x en y kleiner dan 3 µF?

a.schakeling 3
b.schakeling 1
c.schakeling 2
d.schakeling 4
006

De functie van de condensator in de schakeling kan het best als volgt worden omschreven.
Met de condensator wordt:

a   de tijdconstante ingesteld
b   de weerstand ontkoppeld
c   de afstemming ingesteld
d   de kwaliteitsfactor ingesteld
007

In variabele condensatoren is het diëlektricum veelal:

a.   lucht
b.   ferriet
c.   geolied papier
d.   kwarts
008

Gegeven: 
C1 = 150pF
C2 = 300pF
parallel geschakeld

Gevraagd:
Ctot
009

Gegeven:
C1 = 20μF
C2 = 50μF
in serie

Gevraagd:
Ctot