001

Een analoog signaal wordt aangeboden aan een ADC.
De nauwkeurigheid van de conversie kan worden vergroot door:

a. minder bits per sample te gebruiken
b. de bemonsteringsfrequentie te verlagen
c. het ingangssignaal van de ADC te verzwakken
d. meer bits per sample te gebruiken
002

Dit blokschema toont:

a   een geschakelde voeding
b   digitale signaalverwerking als toegepast bij een DSP-systeem
c   een produktdetector
d   een analoge amplitudemodulator met audioprocessor
003

De juiste plaats van het anti-aliasfilter in een DSP-systeem is:

a   module 3
b   module 4
c   module 1
d   module 2
004

De juiste plaats van de ADC in een DSP-systeem is:

a. module 1
b. module 3
c. module 2
d. module 4
005

De juiste plaats van de DAC in een DSP-systeem is:

a   module 4
b   module 1
c   module 2
d   module 3