001

Een EZB-zender is belast met een kunstantenne [dummy load] en wordt met spraak gemoduleerd.
De ingang van een oscillator is aangesloten op deze dummy load.
De ingangsgevoeligheid van de oscilloscoop bedraagt 20 V/schaaldeel.
De Peak Envelope Power [PEP] bedraagt?

a   400 Watt
b   200 Watt
c   100 Watt
d    50 Watt

-
002

Bij een voedingsspanning van 20Volt neemt een zendereindtrap 1 ampere op.
De dissipatie van de eindtrap is 10 Watt.
Het door de eindtrap afgegeven vermogen is:

a   10 W
b   20 W
c   15 W
d   30 W

-
003

De uitgang van een amateurzender is afgesloten met 50 Ohm.
Op en oscilloscoop zien we het volgende beeld.

De Peak Envelope Power [PEP] is:

a   4 W
b   2 W
c   16 W
d   8 W

-
004
jj_1_09_006v
005

Een EZB zender wordt gestuurd met een dubbeltoon (1100Hz en 1900Hz, van gelijke amplitude).
De meter wijst 71 V aan.

De Peak Envelope Power (PEP) bedraagt:

a   71 W
b   150 W
c   100 W
d   50 W

-
006

Een zender is aangesloten met een belastingsweerstand van 50 Ohm.
Het rendement van de eindversterker is ongeveer?

a   20 procent
b   60 procent
c   50 procent
d   24 procent

-
007

Een zendereindtrap heeft een rendement van 60 procent.
Bij een voedingsspanning van 10 volt bedraagt de door de eindtrap opgenomen stroom 10 ampere.
De coaxiale kabel naar de antenne geeft een vermogensverlies van 30 procent.

Het aan de antenne afgegeven vermogen is:

a   18 W
b   28 W
c   12 W
d    42 W

-
008

Een amplitude gemoduleerde zender wordt met een laagfrequent toon 100% gemoduleerd.
De Peak Envelope Power (P.E.P) is 200 Watt.
Het draaggolfvermogen is dan:

a   200 W
b   100 W
c   50 W
d   25 W

-