005

Een nadeel van enkelzijbandmodulatie ten opzichte van amplitudemodulatie is:

a   meer vervorming door onjuiste afstemming
b   plaats voor minder zenders in de banden
c   meer vervorming door selectieve fading
d   meer vervorming door draaggolf interferentie
jj_1_08_006v
006

De juiste volgorde van toenemende bandbreedte is:

a   EZB FM CW
b   CW EZB FM
c   CW FM EZB
d   FM EZB CW
001

Tijdens het moduleren van een FM-telefoniezender met een toon van constante amplitude varieert…

a   de frequentiezwaai van het uitgezonden signaal
b   de frequentie en de amplitude van het uitgezonden signaal
c   de amplitude van het uitgezonden signaal
d   de frequentie van het uitgezonden signaal
002

Een voordeel van amplitudemodulatie ten opzichte van enkelzijbandmodulatie is:

a   minder vervorming door frequentie-afwijkingen
b   minder vervorming door draaggolf-interferentie
c   minder vervorming door selectieve fading
003

Een voordeel van enkelzijbandmodulatie vergeleken met frequentiemodulatie is:

a   er is ruimte voor meer zenders per 100 Khz spectrum
b   de eindtrap van de zender kan in klasse C worden ingesteld
c   atmosferische storingen zijn minder hinderlijk
004

De modulatiemethode voor spraak met de kleinste bandbreedte is:

a   frequentiemodulatie
b   enkelzijbandmodulatie
c   dubbelzijbandmodulatie
007

De bandbreedte van de uitzending is het frequentiegebied:

a.   tussen de hoogste en de laagste uitgezonden frequentie
b.   gelijk aan tweemaal de hoogste spraakfrequentie
c.   waarbinnen 99% van de uitgezonden energie valt
008

Een voordeel van enkelzijbandmodulatie vergeleken met amplitudemodulatie is:

a   de vervorming ten gevolge van selectieve fading is minder hinderlijk
b   de frequentiestabiliteit van de ontvanger kan lager zijn
c   de zendereindtrap kan in klasse C worden ingesteld
d   de bandbreedte van de ontvanger kan groter zijn