Amplitudemodulatie.
Amplitudemodulatie.

AM genoemd, is een vorm van modulatie waarbij de fmod. wordt gevarieerd op de draaggolf  van een radiozender  waarvan de amplitude in het ritme van het over te brengen geluid gemoduleerd is.

Is een vorm van analoge modulatie waarbij het analoge ingangssignaal op een draaggolf wordt gezet waardoor het HF signaal varieert.

Als we moduleren [3000Hz] dan zal dus de draaggolf 3000Hz vervormd worden, zowel aan de boven- als de onderkant.
Dat geeft dus een breedte van
2*3000 = 6000 Hz = 6 Khz.     [6Kc]
H01 08 002 Amplitudemodulatie     2023 01 19
Figuur 1
AM  (A3E)
BB AM = 2*f-mod
Per 100 Hz zijn er 100 / 6 = 16 "kanalen"