jj_1_06_002v
001
Hoe groot is de stroom?
Hoe groot is de stroom?
002
003
De effectieve waarde van de spanning is ongeveer:

a   0 V
b   81 V
c   163 V
d   128 V
004

De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval van O tot t1 seconde is:

a   1/
π A
b   0 A
c  
π A
d   2/
π  A
005

De amplitude van een sinusvormige wisselspanning is:

a   de maximale waarde
b   de effectieve waarde
c   de gemiddelde waarde
d  
1/22 maal de maximale waarde