001

De polarisatierichting van een radiogolf:

a   wordt in eerste instantie bepaald door de ontvangantenne
b   is altijd evenwijdig aan de aarde
c   is altijd loodrecht op de aarde
d   wordt in eerste instantie bepaald door de zendantenne

002

De elektrische component in elektomagnetische golven:

a   is altijd verticaal gericht
b   is altijd horizontaal gericht
c   kan zowel horizontaal als verticaal gericht zijn
d   bepaalt de richting waarin de elektromagnetische golf zich voortplant
003

De polarisatie van een radiogolf is gedefinieerd als:

a.   de richting van het magnetisch veld
b.   de hoofdstralingsrichting van de zendantenne
c.   de richting van het elektrisch veld
d.   de opstralingshoek van de zendantenne
004

De polarisatierichting van een radiogolf:

a   staat ín eerste instantie loodrecht op het stralende element van de zendantenne
b   is in eerste instantie evenwijdig aan het stralende element van de zendantenne
c   is afhankelijk van de antenneversterking
d   is afhankelijk van de hoogte van de zendantenne
005

De golflengte van een signaal wordt bepaald door:

a   de frequentie
b   de frequentie en de voortplantingssnelheid
c   de amplitude
d   de amplitude en de voortplantingssnelheid