003

Om het elektrische veld tussen twee geleiders af te schermen van de omgeving dient men:

A. één van de geleiders te aarden
B. tussen de geleiders een condensator aan te brengen
C.
om beide geleiders samen een omhulsel van metaal aan te brengen   
D. om beide geleiders samen een omhulsel van een isolerende stof aan te brengen