002

De ontvangst van 2-metersignalen in een betonnen gebouw is slechter dan daarbuiten, omdat:

a  
het betonijzer een min of meer gesloten ruimte vormt
b   het betonijzer geaard is
c   het beton radiogolven niet doorlaat
d   beton een slechte geleider is