Afscherming van elektrische velden.
Kooi van Faraday

is de benaming voor een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal zoals
koper of ijzer die er voor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. De kooi is wel doordringbaar voor statische magnetische velden zoals het aardmagnetisch veld. De kooi biedt bescherming tegen statische ontladingen zoals bliksem.
jj_01_03_003v
01 03 003 Afscherming van elektrische velden     20210201

.
Figuur 1
Figuur 2