001
Een batterij met een spanning van 9 V heeft een inwendige weerstand van 3
Ω.
Er wordt een weerstand van 6
Ω op aangesloten.
Hoeveel spanning levert de batterij dan nog?
jj_1_02_001v
002

Een batterij heeft een bronspanning (EMK) van 62 Volt en een inwendige weerstand van 2
.
De batterij wordt belast met een weerstand; de klemspanning is  nu 58 Volt.
De belastingsweerstand is:

a   124

b   29

c   31

d   116
003

Een accu heeft een inwendige weerstand van 1
en een bronspanning (EMK) van 6 V.
Op de klemmen van de accu sluiten we een weerstand aan van 3
.
De stroom door de weerstand is:

a   2A
b   6 A
c   0.67 A
d   1.5 A
004

Onder de EMK van een loodaccu wordt verstaan:

a.   de elektromotorische kracht
b.   de elektromotorische kortsluitstroom
c.   de elektromechanische klemspanning
d.   de elektromechanische kracht
005

Een batterij heeft een bronspanning (EMK) van 8,4 volt en een inwendige weerstand van0,3 ohm.
De batterij wordt belast met een weerstand; de klemspanning is nu 7,2 volt.
De belastingsweerstand is:

a   1,5 ohm
b   1,8 ohm
c   2,1 ohm
d   2,4 ohm
006

Een accu heeft een inwendige weerstand van 1 ohm en een EMK van 6 volt.
Op de klemmen van de accu sluiten we een weerstand aan van 3 ohm.
De stroom door de weerstand is gelijk aan:

a   6 A
b   2 A
c   1.5 A
d   1 A
007


Gegeven:
5 batterijen à 1,5V in serie

Gevraagd:
Emk ?
008

Gegeven:
3 batterijen a 1,5V parallel

Gevraagd:
Emk ?
009

Gegeven:
Emk = 9V,
Uk = 8,3V
I = 20mA

Gevraagd: Ri ?
010

Gegeven:
Uk = 12 V
I = 5 A

Gevraagd:
R ?
011

Gegeven:
R = 250 Ω
I = 0,1 A

Gevraagd:
U ?