jj_1_01_006v
001
002
003
004
006
De weerstand wordt te heet !!!

Dit komt door:
A teveel zelfinductie
B teveel spanning
C teveel stroom
007
008

R1 = 50 Ohm
R2 = 50 Ohm
R3 = 50 ohm

R1 dissipeert 2 Watt

Hoeveel vermogen neemt R3 op ?
005     VERVALLEN