001
Hoe kan men het begrip van elektrische stroom definiëren?

a   de elektrische stroom is de scheiding van de elektrische ladingen
b   de elektrische stroom is de mogelijkheid om elektrische ladingen te verplaatsen
c   de elektrische stroom is de beweging van elektronen
d   elektrische stroom is beweging van spanningen

002
Wat is de rol van een weerstand in een elektrische schakeling?

a   hij slaat energie op in magnetische vorm
b   hij slaat energie op onder de vorm van een elektrisch veld
c   hij produceert elektronen via een scheikundige reactie
d   hij verzet zich tegen de doorgang van elektronen

jj_1_01_002
003
Als men in een wisselspanningsschakeling de stroom door en de spanning over een element weet, hoe bepaalt men dan de weerstand ervan?

a   de wet van Pouillet
b   de wet van Ohm
c   de wet van Kirchoff
d   de wet van Pascal
004
De wet van Ohm geeft het verband weer tussen:

a   de weerstand, de spanning en het vermogen
b   de stroom, de weerstand en de tolerantie
c   de weerstand, de stroom en de spanning
d   het vermogen, de weerstand en de stroom
005

De eenheid van elektrische lading wordt uitgedrukt in:

a   ampère
b   volt
c   coulomb
b   joule