Elektrische veldsterkte
De eenheid volt per meter
Afscherming van elektrische velden
1.03 Elektrisch veld     >>>>>
>>>>>