Geleider, halfgeleider en isolator
Stroomsterkte, spanning en weerstand
De eenheden ampere, volt en ohm
De wet van Ohm [ U=I*R ]
-----De wet van Ohm  [ Rico PA3BVK ]
De wetten van Kirchoff
Elektrisch vermogen [ P=U*I ]

De eenheid watt
Elektrische energie [ W=P*t]
De eenheid joule
Capaciteit van een batterij [ ampere-uur ]
-----Aanvulling
1.01 Stroomgeleiding    >>>>>
>>>>>