TEKENS + symbolen
01  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie
H00.§00.p002 TEKENS symbolen 20210928
Graag fouten-foutjes in spelling of uitleg , of zgn. linken die niet lopen ,
aan PA3KYH@gmail.com doorgeven..
IWAB Lessen

 1.01 Stroomgeleiding 

  
   Geleider, halfgeleider en isolator.

 

     >>>>>

 


   Stroomsterkte, spanning en weerstand.

 

 

     >>>>>

 


   De eenheden ampère, volt en ohm.

 

     >>>>>

 


   De wet van Ohm U = I x R

 

     >>>>>

 


   Elektrisch vermogen P = U x I.

 

     >>>>>

 


   De eenheid watt.

 

     >>>>>

 

 

   Aanvulling

 

     >>>>>

 1.02 Bronnen

 

   Serieschakeling van spanningsbronnen.

 

     >>>>>

 

 

   Batterij.

 

     >>>>>

 

 

   Lichtnet.

 

     >>>>>

1.03 Radiogolven


   Radiogolven als electromagnetische golven.

 

     >>>>>

 

   De voortplantingssnelheid en het verband
   hiervan met de frequentie en met de golflengte  
    300 / f = golflengte

 

     >>>>>

 

 

   Polarisatie.

 

     >>>>>

1.04 Sinusvormige signalen


   De grafische voorstelling in de tijd.

 

     >>>>>

 

 

   Frequentie   f=p/s    f=1/t   f=p/t

 


     >>>>>

 

 

   De eenheid hertz.

 

     >>>>>

1.05 Audio en digitale signalen

 

   Audiosignaal.

 

     >>>>>

 


   Digitaal signaal.

 

     >>>>>

1.06 Gemoduleerde signalen

   Voor- en nadelen van:

   Amplitudemodulatie;

 

 

     >>>>>

 

   Voor- en nadelen van:
   Enkelzijbandmodulatie;

 

 

     >>>>>

 

   Voor- en nadelen van:
   Frequentiemodulatie.

 

     >>>>>

 

   Draaggolf, zijbanden en bandbreedte.

 

     >>>>>

1.07 Vermogen

  Gelijkstroom-ingangsvermogen.

 

 

     >>>>>

 

   Hf-uitgangsvermogen.

 

     >>>>>

02 Componenten

2.01 Weerstand

    Weerstand.

 

     >>>>>

 

    De eenheid ohm.

 

     >>>>>

 

   Vermogendissipatie.
    P = U x I

 
     >>>>>

 

    Kleurcode.

 
     >>>>>

2.02 Condensator

    Capaciteit

 
     >>>>>

 

     De eenheid farad.

 

     >>>>>

 

    Gebruik van vaste en variabele condensatoren:
    soorten C

 

     >>>>>

2.03 Spoel

   Zelfinductie.


     >>>>>

 

   De eenheid henry.


     >>>>>

2.04 Overige componenten
(toepassingen)

   Transformatoren.

 

     >>>>>

 

   Gelijkrichtdiode

 

     >>>>>

 

   Zenerdiode

 

     >>>>>

 

   Transistor (toepassing als versterker).

 

     >>>>>

 

   Transistor (toepassing als oscillator)

 

     >>>>>

03 SCHAKELINGEN

3. 01 Combinatie van componenten

   Serie- en parallelschakeling van weerstanden.

 
     >>>>>

 

   Serie- en parallelschakeling van condensatoren.

 

     >>>>>

3. 02 Filter

   Seriekring en parallelkring:

 

     >>>>>

 

   Impedantie;

 

     >>>>>

 

   Frequentiekarakteristiek;

 

     >>>>>

 

   Resonantiefrequentie
   f.res=1/(2.pi.V(L.C))

 

     >>>>>

 

   Laagdoorlatende, hoogdoorlatende,
   banddoorlatende en bandsperrende filters,
   (alleen toepassingen en gebruik).

 

     >>>>>

04 ONTVANGERS

4.01 Uitvoering

    Enkelsuperheterodyne ontvanger.

 

 

     >>>>>

 

    Rechtuit-ontvanger.

 

     >>>>>

4.02 Blokschema's

 

    AM-ontvanger [A3E].  

 

     >>>>>

 

    FM-ontvanger [F3E].

 

     >>>>>

 

    CW-ontvanger [A1A].

 

     >>>>>

 

    EZB-ontvanger [J3E

 

     >>>>>

4.03 Werking en functies van de volgende schakelingen
[alleen als onderdeel van een blokschema]

    Hf-versterker.
    Oscillator  [vast en variabel]

    Mengtrap.

    Middenfrequentversterker
    Detector
    Zwevings-oscillator [BFO]

    Lf-versterker.
    Automatische versterkingsregeling. ( AVR )

    Ruisonderdrukker  [squelch]  (alleen doel)

    Voeding.

 

     >>>>>

05 ZENDERS

5.01 Blokschema's

 

    FM-zender [F3E].

 

     >>>>>

 

    CW-zender [A1A].

 
     >>>>>

 

    EZB-zender [J3E].

 

 
     >>>>>

5.02Werking en functies van de volgende schakelingen
[alleen als onderdeel van het blokschema]

    •Mengtrap.

   •Oscillator (kristal en VFO).

   •Scheidingstrap.

   •Stuurtrap.

   •Frequentievermenigvuldiger.

   •Vermogensversterker.

   •Uitgangsfilter [pi-filter].

   •Frequentiemodulator.  

   •EZB-modulator.

   •EZB-filter.

   •Voeding.

 

 

     >>>>>

5.03 Zendereigenschappen

    Frequentiestabiliteit.

    Hf-bandbreedte.

    Zijbanden.

    Uitgangsvermogen.

    Ongewenste hf-uitstralingen.

    Harmonischen.

 

 

     >>>>>

06 ANTENNES EN TRANSMISSIELIJNEN

6.01 Antennetypen
(alleen opbouw, richteigenschappen en polarisatie)

   Halvegolfantenne met voeding in het midden.

 

 

     >>>>>

 

   Antenne met voeding aan het einde.

 

 

     >>>>>

 

   Kwartgolf verticale antenne
   groundplane)

 

     >>>>>

 

   Antenne met parasitaire eleAmenten
   (Yagi).

 

 

     >>>>>

6.02 Transmissielijnen

    Opbouw en gebruik van open lijn en coaxiale
    kabel.
    Voor-  nadelen van open lijn en coaxiale kabel

 

     >>>>>

 

    Antenne aanpassingseenheid
   (alleen doel).

 
     >>>>>

07 PROPAGATIE en FREQUENTIESPECTRUM

7.01Propagatie

Ionosfeerlagen en het effect op de HF-propagatie.

 

     >>>>>

 

De invloed van de zonnevlekkencyclus op de
communicatie.

 

     >>>>>

 

 Fading.

 

     >>>>>

 

Troposfeer.

 

     >>>>>

 

De invloed van de meteorologische
omstandigheden op de VHF/UHF- propagatie.

 

     >>>>>

7.02 Frequentiespectrum

 HF, VHF, UHF frequentiegebieden.

 

     >>>>>

8.01 Meten

 Gelijk- en wisselspanningen.

 Gelijk- en wisselstromen.

 

     >>>>>

 

 Weerstand.

 

     >>>>>

 

Gelijkstroom- en hoogfrequentvermogen.

 

     >>>>>

 

Frequentie.             

 

     >>>>>

 

Resonantiefrequentie.

 

 

     >>>>>

8.02 Meetinstrumenten

 

 Universeelmeter (analoog en digitaal).

 Staandegolfmeter.

 Frequentieteller.

 Absorptiefrequentiemeter.

 Dipmeter.

 Kunstantenne [dummy load].

 

 

     >>>>>

08 METINGEN
09 STORING EN IMMUNITEIT

9.01 Storing
in elektronische apparatuur

Interferentie met het gewenste signaal
(TV, VHF en omroep).

Laagfrequentdetectie.

 

     >>>>>

9.02 Oorzaak van de storing in elektronische apparatuur

Veldsterkte van de zender.

Ongewenste uitstraling van de zender
[parasitaire uitstraling, harmonischen].

Ongewenste beïnvloeding van de gestoorde
apparatuur:
via de antenne-ingang;

via andere aangesloten leidingen
(netsnoer, luidsprekersnoer e.d.);

door directe instraling.

 

     >>>>>

9.03 Maatregelen tegen storingen

Voorzieningen ter voorkoming
en opheffing van storingen:

Filteren in het amateurstation.

Filteren bij de gestoorde apparatuur.

Ontkoppelen.

Afscherming.

 

 

    >>>>>

 

Afstand tussen zendantenne en
radio-/TV-antenne.

 

     >>>>>

 

Vermijden van het gebruik van
eindgevoede antennes.

 

     >>>>>

 

Minimum vermogen.
Goede hf-aarding.

 

     >>>>>

10 VEILIGHEID

10.01 Het menselijk lichaam

 De gevolgen van elektrische schok.

 Voorzorgsmaatregelen tegen electrische schok.

 

 

     >>>>>

10.02 Netvoeding

Verschil tussen fase, nul en aarde [kleurcode].

Het belang van goede aardverbindingen.

Snelle en trage veiligheden

 

 

     >>>>>

10.03 Gevaren

Hoge spanningen.
Geladen condensatoren
Bliksemontlading

 

 

     >>>>>

11 NATIONALE EN INTERNATIONALE GEBRUIKSREGELS EN PROCEDURES

 

 Q-code

 

     >>>>>

 

 Overige codes

 

     >>>>>

 

Internationale noodsignalen, noodverkeer,
communicatie bij rampen

 

 

     >>>>>

 

Roepletters in Nederland

 

     >>>>>

 

IARU aanbeveling

 

 

     >>>>>

12 NATIONALE EN INTERNATIONALE REGELGEVING AMATEURDIENST

 

ITU Radio

 

     >>>>>

 

CEPT aanbevelingen

 

     >>>>>

 

Telecommunicatiewet

 

     >>>>>

 

Algemene Maatregelen van Bestuur

 

 

     >>>>>

 

Voorschriften en beperkingen

 

     >>>>>

LES 01
LES 02
LES 03
Balte