Les 01   >>>

 Pagina 1

 jj_01_01_001
   Geleider, halfgeleider en isolator

jj_01_01_001v

 Pagina 2

jj_01_01_002
   Stroomsterkte, spanning en weerstand

001_Q=It
002_U=IxR     vraag 001 t/m 004
jj 01_01_002v

 Pagina 3

jj_01_01_003
   De eenheden ampere, volt en ohm

002_U=IxR 
003_Rt=R1+R2+R3
jj_01_01_004v

 Pagina 4

jj_01_01_004
   De wet van Ohm [ U=I*R ]

 

De les bestaat uit:                                                                                          met de volgende vragen
20210921 Les 01
Les 02   >>>

 Pagina 1

 jj_01_01_004
   De wet van Ohm [ U=I*R ]

002_U=IxR
003_Rt=R1+R2+R3
004_Vervangingsweerstand
jj_01_01_004v

 Pagina 2

 jj_01_01_004A

   De wet van Ohm  [ Rico PA3BVK ]

 

 Pagina 3

jj_01_01_005
   De wetten van Kirchhoff
   Tot en met figuur 8

005 De 1ste Wet Van Kirchoff
006 De 2de Wet Van Kirchoff

De les bestaat uit:                                                                                          met de volgende vragen
20210928 Les 02
IWAB Lessen 2021/22
Les 03   >>>
De les bestaat uit:                                                                                            met de volgende vragen

 Pagina 1

 jj_01_01_005

 

 Pagina 2

 jj_01_01_006

007 Vermogen

 Pagina 3

 jj_01_01_007

jj_01_01_007v

 Pagina 4

 jj_01_01_008

008     Energie in Watts
 jj_01_01_008v

Pagina 5

 jj_01_01_009

009     Energie in Watts

 Pagina 6

 jj_01_01_010

jj_01_01_010v

 Pagina 7

 jj_01_01_011

jj_01_01_011v

Les 04   >>>

 Pagina 1

jj_01_02_001
Spanningsbron, bronspanning [EMK], kortsluitstroom, inwendige weerstand en klemspanning

jj_01_02_001v

 Pagina 2

jj_01_02_002
Serie- en parallelschakeling van spanningsbronnen.

jj_01_02_002v

 Pagina 3

jj_01_02_003
Het lichtnet

jj_01_02_003v

010_Ueff
011_Ugem

011a-Utt

 Pagina 4

jj_01_03_001
Elektrische veldsterkte

jj_01_03_001v
012_Veldsterkte

Pagina 5

jj_01_03_002
De eenheid volt per meter.

 

Pagina 6

jj_01_03_003
Afscherming van elektrische velden.

jj_01_03_003v

De les bestaat uit:                                                                                          met de volgende vragen
Les 05   >>>
De les bestaat uit:                                                                                          met de volgende vragen

 Pagina 01

 jj_01_04_001
Magnetisch veld om stroom voerende geleider en van een spoel.

 013_Wet_van_Lenz
jj_01_04_001v

 Pagina 02

 jj_01_04_002
Afscherming van magnetische velden.

 

  Pagina 03

 jj_01_05_001
Radiogolven als elektromagnetische golven.

jj_01_05_001v

  Pagina 04

 jj_01_05_002
Voortplantingssnelheid.

 014_Voortplantingssnelheid
jj_01_05_002v

  Pagina 05

 jj_01_05_003
Polarisatie.

jj_01_05_003v

  Pagina 06

 jj_01_06_001
De grafische voorstelling in tijd.

jj_01_06_001v

  Pagina 07

  jj_01_06_002
Momentele waarde . [Umax] .
[Uff=0.707xUmax] .[Ugem=0.64xUmax].

 jj_01_06_002v

  Pagina 08

  jj_01_06_003
Periode en periodeduur.

 

  Pagina 09

 jj_01_06_004
Frequentie.

 

Les 05   >>>
De les bestaat uit:                                                                                          met de volgende vragen

 Pagina 01

 jj_01_04_001
Magnetisch veld om stroom voerende geleider en van een spoel.

 013_Wet_van_Lenz
jj_01_04_001v

 Pagina 02

 jj_01_04_002
Afscherming van magnetische velden.

 

  Pagina 03

 jj_01_05_001
Radiogolven als elektromagnetische golven.

jj_01_05_001v

  Pagina 04

 jj_01_05_002
Voortplantingssnelheid.

 014_Voortplantingssnelheid
jj_01_05_002v

  Pagina 05

 jj_01_05_003
Polarisatie.

jj_01_05_003v

  Pagina 06

 jj_01_06_001
De grafische voorstelling in tijd.

jj_01_06_001v

  Pagina 07

  jj_01_06_002
Momentele waarde . [Umax] .
[Uff=0.707xUmax] .[Ugem=0.64xUmax].

 jj_01_06_002v

  Pagina 08

  jj_01_06_003
Periode en periodeduur.

 

  Pagina 09

 jj_01_06_004
Frequentie.