003

Een nadeel van een kwartgolf draadantenne zonder voedingslijn is

a   de even harmonischen worden niet onderdrukt
b  
het punt van maximale straling ligt vlakbij de zender
c   de zeer hoge spanning die kan optreden op het voedongspunt
Met een porto zit je zelf in het stralingspatroon van de antenne
H 06
Antennes en transmissielijnen