096

Een overtone kristaloscillator oscilleert op:

a. zowel oneven als even harmonische frequenties
b. een even harmonische frequentie
c. de grondfrequentie
d.
een oneven harmonische frequentie
03