001

PA3XXX in Breda hoort op 80meter ON4ZZ in Antwerpen roepen:
CQ DX CQ DX CQ DX de ON4ZZZ
Hoe reageert PA3XXX hierop?

a   ON4ZZZ ON4ZZZ ON4ZZZ ON4ZZZ QRX
b   PA3XXX voor ON4ZZZ
c   hij antwoord niet
d   ON4ZZZ de PA3XXX
H13_Gedragsregels
002

IARU-bandplannen dienen om:

a. het aantal toegepaste klassen van uitzending te beperken
b. de bandbreedte van amateuruitzendingen te. Beperken
c. de storingen tussen amateurstations onderling te verminderen
d. aan iedere amateur een vaste frequentie toe te wijzen
003

In de "gebruikersbepalingen" is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:

a. tijdens de uitzendingen van een amateurstation hierbij altijd aanwezig dient te zijn
b. bij het gebruik van het amateurstation overlast in het radioverkeer dient te voorkomen
c. alleen radiozendapparaten mag gebruiken die van een toegestaan type zijn
d. recht heeft op ongestoord gebruik van de aan de Amateurdienst toegewezen frequentiebanden
004

IARU bandplannen zijn:

a. door de CEPT voorgeschreven
b. aanbevelingen binnen de Amateurdienst
c. wettelijk vastgelegd
d. door de ITU voorgeschreven
005

PE1ABC geeft een algemen oproep op de 2-mater band.
PE3ZZZ antwoord hierop.
Juist is:

a   PE1ABC:Hier is PE1ABC is daar iemand?
                                                                         PE3ZZZ:PE3ZZZ voor PE1ABC
b   PE1ABC:CQ CQ CQ dit is PE1ABC
                                                                PE3ZZZ:PE3ZZZ voor PE1ABC
c   PE1ABC:Dit is PE1ABC net een algemene oproep
                                                                                      PE3ZZZ:CQ CQ CQ de PE3ZZZ
d   PE1ABC:CQ CQ CQ de PE1ABC
                                                            PE3ZZZ:PE1ABC de PE3ZZZ
006

Bij draagbaar gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT land moet aan de roepletters een / (breukstreep) worden toegevoegd gevolgd door:

a   M
b   P
c   PM
d   MM
007

Wat doet u voor u op een frequentie CQ gaat roepen?

a. ik roep QRX en zend daarna mij oproep uit
b. ik roep "break, break" en begin mijn oproep
c. ik luister of de frequentie vrij is
d. ik hoef niets te doen
008

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ONTVANGEN
(bevestiging van ontvangst):

a   K
b   R
c   AR
d   UR
009

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om de roepletters van het tegenstation en het eigen station te scheiden:

a   D
b   DE
c   V
d   VA
010

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ONTVANGEN:

a   R
b   RR
c   RC
d   OK
011

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om HET TEGENSTATION UIT TE NODIGEN OM TE ZENDEN:

a   OVR
b   KK
c   K
d   AR
012

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor LEESBAARHEID, SIGNAALSTERKTE en TOONKWALITEIT:

a   LST
b   RST
c   RSK
d   RS
013

De gebruikelijke afkorting voor EINDE UITZENDING/BERICHT is:

a   AR aaneengesloten (.-.-.)
b   RK aaneengesloten (.-.-.-)
c   K (-.-)
d   NK aaneengesloten (-.-.-)
014

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om EEN LOPENDE UITZENDING te ONDERBREKEN:

a   STP
b   BRK
c   BK
d   K
015

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor BERICHT:

a   BK
b   BRT
c   MSE
d   MSG
016

U wilt een morseverbinding met een amateurstation beëindigen en uw station sluiten.
U seint dan aaneengesloten:

a   AR
b   BK
c   UR
d   VA
017

Bij een berichtenwisseling tussen amateurstations hoort u "UR MSG" .
Dit betekent:

a   uw bericht
b   vorig bericht
c   volgend bericht
d   vervallen bericht
018

Het gebruikelijke morseteken voor EINDE UITZENDING is:

a   K (-.-)
b   AR aaneengesloten (.-.-.)
c   NK aaneengesloten (-.-.-)
d   RK aaneengesloten (.-.-.-)
019

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER:

a   TX
b   TR
c   TRX
d   ZDR