001

Met een produktdetector worden gewoonlijk de volgende signalen gedetecteerd:

a   EZB en FM
b   FM en AM
c   AM en CW
d   CW en EZB
>>>>>
002

Zie afbeelding 1
Detectie van het laagfrequent gebeurt door:
A   D1 en D2
b   Q4
c   alleen D2
d   alleen D1
003

De ingangsspanning Uin is amplitude gemoduleerd.
Uuit is:

a   figuur 1
b   figuur 2
c   figuur 4
d   figuur 3
004

Welk schema stelt een AM-detector voor?

a   schema 3
b   schema 2
c   schema 1
d   schema 4
005

Deze schakeling is een:

a  vermogensbegrenzer
b   dubbelfase gelijkrichter
c   FM-detector
d   productdetector