AM-detectoren
-diodedetector
-produktdetector en BFO.
001

Deze schakeling Is een:

a   FM-detector
b   begrenzer
c   AM-detector
d   productdeiector
002

In de oscillator van een AM telefoniezender wordt:

a   het hoogfrequent signaal gemoduleerd met laagfrequent spraaksignaal
b   het hoogfrequent signaal opgewekt
c   het hoogfrequent signaal uitgefilterd
d   het hoogfrequent signaal geneutroniseerd
003

De schakeling stelt voor?

a   een op het lichtnet aangesloten voedingssignaal
b   een frequentie-discriminator
c   een AM detector
d   een fase-discriminator
004

Deze FET-schakeling is een typische:

a   EZB-modulator
b   ratiodetector
c   carrier oscillator
d   produktdetector
005

De ingangsspanning is amplitude gemoduleerd.
De uitgangsspanning Uuit is weergegeven door:

a
b
c
d
006

Aan de ingang van een detectorschakeling wordt hoogfrequent signaal toegevoerd.
Welke vorm heeft de spanning aan de uitgang ?

a
b
c
d
007

Dit schema stelt voor:

a   dubbelfasige gelijkrichter
b   enkelfasige amplitude detector
c   somversterker
d   verschilversterker
008

De schakeling stelt voor:

a   een op het lichtnet aangesloten voedingsschakeling
b   een frequentie-discriminator
c   een amplitude-modulatie-detector
d   een fase-discriminator
009

De schakeling stelt voor:

a   een buffer (scheidingstrap)
b   een variabele frequentie oscillator
c   een frequentiemodulator
d   een fasemodulator
010

Deze schakeling stelt voor een:

a   FM-detector
b   SSB-detector
c   mengtrap
d   begrenzer