006

Welke van de volgende schakelingen kunnen als laagfrequent versterker worden gebruikt?

a.   1  en  2
b.  
1  en  3
c.   2  en  3
d.   1, 2  en  3