046  Condensator parallel   Ct = C1 + C2
001

Twee condensatoren van 2000 picofarad worden parallel geschakeld
De vevangingswaarde is:

a   2000 picofarad
b   4000 picofarad
c   1000 picofarad
002

De vervangingscapaciteit van twee condensatoren in serie

a   is altijd groter dan de capaciteit van de grootste condensator
b   ligt tussen de capaciteit van de twee condensatoren in
c   is altijd kleinder dan de capaciteit van de kleinste condensator
003

De waarde van u1 en u2 is:

a   u1 =24 V    en u2 =  6 V
b   u1 =20 V    en u2 =10 V
c   u1 =15 V    en u2 =15 V
d.  u1 =10 V    en u2 =20 V
004

De vervangingswaarde is:

a   3 nF
b   6 nF
c   9 nF
d   1 nF