001

Voor het versterken met zo hoog mogelijk rendement van een morsetelegrafiesignaal moet de zendereindtrap worden ingesteld in:

a   klasse B
b   klasse A
c   klasse C
d   Klasse AB
002

Een zender is aangesloten met een belastingsweerstand van 50 Ohm
Het rendament van de eindversterker is ongeveer

a   20 procent
b   60 procent
c   50 procent
d   24 procent
003

Een zendereindtrap heeft een rendament van 60 procent
Bij een voedingsspanning van 10 volt bedraagt de door de eindtrap opgenomen stroom 10 ampere
De coaxiale kabel naar de antenne geeft een vermogensverlies van 30 procent
Het aan de antenne afgegeven vermogen is

a   18 W
b   28 W
c   12 W
d   42 W
023    Rendament
004

Uit het lichtnet wordt 50 watt opgenomen.
Het rendement van de omlijnde schakeling is dan:

a. 96%
b. 48%
c. 24%
d. 12%
005

De versterker heeft een rendement van 50%.
Het aan de belastingsweerstand R afgegeven vermogen is 18 watt.
De toegevoerde gelijkstroom is:

a   4 A
b   0,5 A
c   2 A
d   1 A
006

De eindtrap van een transistorzender neemt van de voeding, bij een spanning van
20 volt, 1,5 ampère op.
Het uitgangsvermogen van deze zender is 20 watt.
Het rendement van de eindtrap is:

a. 66,6  %
b. 50     %
c. 33,3  %
d  75     %