001
welke frequenties hebben de volgende golflengten?
300 meter?
100 meter?
30 meter?
002
1 Megaherz komt overeen met?
014_Voortplantingssnelheid
003
Van een wisselstroom wijzigt de stroomrichting 3.500.000 keer per seconde van richting.

De frequentie bedraagt??
004

Op welke frequentie is de antenne in resonantie?

a ongeveer 150 Mhz
b ongeveer 200 Mhz
c ongeveer 100 Mhz
005

In de UHF=band ligt de frequentie

a   136 Khz
b   144 Mhz
c   432 Mhz
006

De frequentie van een wisselspanning bedraagd 100Hz
Het aantal perioden dat in 5 minuten verloopt is

a   20
b   30000
c   1200
d   500
007

Voor optimale verstaanbaarheid van spraak dient via een telefoniezender een frequentieband overgebracht te worden die ligt tussen

a   2000 en 4000 Hz
b   1000 en 2000 Hz
c   300 en 3000 Hz
d   100 en 1000 Hz
008

De voorplantingssnelheid voor radiogolven in een bepaald materiaal is 250.000 Km/s
In dit materiaal is de golflengte van het signaal 2 meter

a   125 Mhz
b   125 Khz
c   150 Khz
d   150 Mhz
009

De lengte van een halve golf dipool antenne voor de 7Mhz band is ongeveer

a   20.4 meter
b   7.0 meter
c   10.2 meter
d   40.8 meter
010

Een zender, werkend op 3.5 Mhz wordt aangesloten op een antenne bestaande uit een draad met een lengte van 25 meter.
Welke aankoppeling is het meest geschikt?

a   figuur 3
b   figuur 2
c   figuur 4
d   figuur 1

011

Door het aanbrengen van seriespoelen in een dipoolantenne zal de:

a   resonantiefrequentie hoger worden
b   opstraalhoek veranderen
c   resonantiefrequentie lager worden
d   resonantiefrequentie niet veranderen
012

Als het stralende deel van een antenne langer gemaakt wordt dan zal zijn resonantiefrequentie:

a   geheel verdwijnen
b   hoger worden
c   gelijk blijven
d   lager worden
013

Welke frequentie karakteristiek behoort bij een VHF-voorversterker?

a   karakteristiek 1
b   karakteristiek 2
c   karakteristiek 3
d   karakteristiek 4