001

Door de wikkeling van een luchtspoel loopt een gelijkstroom
Hierdoor ontstaat een magnetisch veld

a   alleen buiten de spoel
b   zowel binnen als buiten de spoel
c   alleen als in de spoel een ijzerkern is aangebracht
d   alleen binnen de spoel
002

De werking van een geaarde aluminium afschermbus om een HF-spoel berust op

a   inductie van een stroom in de bus die een tegengesteld magnetisch veld opwekt
b   magnetische omleiding van aluminium
c   naar aarde afvoeren van magnetische veldlijnen
d   diamegnetische eigenschappen van aluminium
013_Wet_van_Lenz