012 Veldsterkte
001

De eenheid "volt per meter" behoort bij:

a.voortplantingssnelheid
b.frequentie
c.golflengte
d.veldsterkte
002

Om een elektrisch veld af te schermen gebruikt men materiaal met een :

a   hoge elektrische geleidbaarheid
b   hoge magnetische geleidbaarheid
c   lage elektrische geleidbaarheid
d   lage magnetische geleidbaarheid
003

Afscherming tegen elektrische velden wordt bereikt door toepassing van:

a   een onbewerkte printplaat
b   een spoel naar aarde
c   een ontkoppelcondensator
d   een LC-kring in resonantie