Utt = 2*Umax
001

Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 1 usec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel
De amplitude van deze wisselspanning is:

a   25 V
b   50 V
c   100 V
d   60 V
002

De amplitude van een sinusvormige wisselspanning is:

a   de maximale waarde
b   de effectieve waarde
c   de gemiddelde waarde
d   1/2
2 maal de maximale waarde