003

Bij een spanning van 6V en een stroom van 1A wordt gedurende 1 minuut een energie opgenomen van:

a  
360 Ws
b   6 Ws
c   60 Ws
d   1 Ws
E = P * t

P = U * I   = 6*1 = 6 Watt

t = 1 minuut = 60 sec.

E = P * t = 6 * 60 = 360 Ws
008     W = P x t