007

De stroom I is :

a  
0.5 A
b   0.25 A
c   2 A
d   1 A
De spanningen staan parallel, dus de totale spanning = 1.5 V

De bovenste twee weerstanden staan parallel, tottale R daar = 1 Ohm

Deze twee staan in serie net de onderste, dus de totale R wordt 1+2=3 Ohm

It = Ut / Rt = 1.5/3 = 0.5 A
006