Utotaal is U (10V)
Ueff (hier van 5 V) gaat erbij en er af

I  = U/R  = 10/10 = 1 A
004

De gemiddelde waarde van de stroom I bedraagt

a   0.5 A
b   1.5 A
c   0.707 A
1 A
 
006