001

Bij een normale instelling is de weerstand tussen de gate en de source van een veldeffect transistor:

a   gelijk aan de steilheid S
b   gelijk aan de stroomversterking Hfe
c  
zeer groot
d   zeer klein